Xiangyang Xinyongxinhe Road Facilities Co., Ltd.
  • $
Your location: Home > Contact Us

Xiangyang Xinyongxinhe Road Facilities Co., Ltd.

Contact: Manager Li
Phone: 18071765328
Website: bissooffshore.com

Contact address: Tea shed supermarket beside Qinghe Sanqiao Gas Station, Dengcheng Avenue, Tuanshan Town, High-tech Zone, Fancheng District, Xiangyang City, Hubei Province